eng | ukr 
   
   
   
   
   
   
     
 
Головна
  Концерти
Оркестр
Історія оркестру
  Дискографія
  Мультимедія
Інформація
про діяльність
  Твори українських композиторів
  Контакти
 
 
 
 
 

 

  Фінансово-господарська діяльність

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСЛУЖЕНОГО АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТР УКРАІНИ
за 2014 рік
(на виконання наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 р. №116)

    Державне підприємство «Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України» заснований на основі державної власності є неприбутковою організацією і підпорядковується безпосередньо Міністерству культури України.
   Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України відіграє визначну роль у духовному житті українського народу, має видатні світові галузеві досягнення та є особливо цінним об’єктом національної культурної спадщини України.
   Основним напрямом діяльності Оркестру є публічне виконання концертних програм, участь у гастролях, організації мистецьких фестивалів, конкурсів.
   Метою основної діяльності оркестру є сприяння розвитку української музичної культури, пропаганда української музики, кращих зразків світового музичного мистецтва.
   Свою фінансово-господарську діяльність Оркестр здійснює на умовах госпрозрахунку з частковим фінансуванням з Державного бюджету України. Відповідно до постанови КМУ від 09 березня 2011 р. N 247 обсяг фiнансової пiдтримки становить 98 вiдсоткiв фактичного обсягу валового доходу, одержаного за пiдсумками року.
    Статутний капітал оркестру становить 5798,8 тис.грн.
    У 2009р. згідно акту приймання – передачі від 06.07.2009р., Наказу МКТ 3684/0/16-09 від 21.08.2009р. на баланс Оркестру поставлено частину адміністративно-виробничої будівлі в сумі 5713,9тис. грн., яка входить до статутного капіталу.
    Оркестр немає свого репетиційного та концертного залу, і вимушений на договірних умовах репетиції проводити в залі Національного академічного духового оркестру, а виступи проводити в Колонному залі ім.В.М. Лисенка Національної філармонії України.
   Середньооблікова чисельність оркестру становить 126 чоловік із них художнього персоналу та артистів -104 чол.
    Виконання виробничо-фінансової діяльності НЗАСО України за за звітний період характеризується наступними показниками:
    -заплановано провести 50 концертів на суму 985,0 тис. грн.
    -фактично проведено 46 концертів на суму 928,4 тис. грн. в т.ч.
     концертів по Україні – 35 на суму 153,7тис.грн.
     концертів за кордоном - 11 на суму 781,7тис.грн.

   Дохід за відшкодування електроенергії становить 7,1 тис.грн.
   Дохід від операційної курсової різниці – 92,3 тис.грн.
   Разом дохід за 2014 рік становить 1034,8тис.грн.
   З запланованих у 2014 році 50 концертів, фактично проведено 46 концертів, в тому числі одинадцять концертів за кордоном. План концертів недовиконано у першому півріччі у зв’язку з відміною концертів III Міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака 20-28 лютого, X міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті В.Горовиця 23 квітня-7 травня, концерту пам’яті Квітки Цисік по причині складної ситуації, що сталася в країні.
   Протягом 2014 року Оркестр брав участь у концертах з нагоди ювілейних дат, авторських концертах видатних діячів музичної культури України, у централізованих заходах Міністерства культури України, таких як: Міжнародний музичний фестиваль «Київська весна», ХХІV міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону», літні музичні вечори Національного симфонічного оркестру України, XXV міжнародний фестиваль «Київ мюзик фест», концерт пам’яті піаністки Тетяни Чекіної, ювілейний концерт композитора Лесі Дичко.
   При порівнянні основних показників діяльності підприємства з планом та фактом минулого року визначені такі показники:
        за 2013р.                               за 2014р.
    кількість концертів
    план      50                             план      50
    факт      59                             факт      46
    Сума (тис.грн.)
    план      500,0                         план      985,0
    факт      926,2                         факт      1034,8

   План доходу в 2013р. виконано на 185,2% - доведено планом 500,0 тис.грн, виконано план на 926,2 тис.грн.
   План доходу в 2014р. виконано на 105,1% - доведено планом 985,0 тис.грн, а виконано план на 1034,8 тис.грн. В тому числі за рахунок концертної діяльності виконано план лише на 95,7%.
    Таким чином, план доходів як в 2013 році так і в 2014 році перевиконано.
    В 2014 році одержано бюджетних асигнувань   (в тис. грн.):
      - по коду КПКВ 1801120 за КЕКВ 2610    - 19786,1    при плані 19786,1
    в т.ч.
        - кошти на зарплату з нарахуванням - 19756,1     при плані 19756,1
        - інші кошти 30,0      при плані 30,0

     Бюджетні кошти по коду 1801120 були використані на:    тис .грн.
        - зарплата з нарахуванням         19756,1
        - на придбання матеріальних цінностей         30,0


Генеральний директор                                                           Горностай О.В.

баланс